Foreningens historie

Klublokalet

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen                                                                Foreningen har i 2021 fået nyt klubhus.
Adressen er fortvej 8 Masnedø.  4760 Vordingborg.

 

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen  er oprettet på en stiftende generalforsamling i 1950 og var en sammenslutning af flere andre lokale fiskeklubber.                                                                                        Foreningen formål dengang var: “At fremme interessen for lystfiskeriet” og det er stadig vores fornemmeste formål.

Foreningens Logo                                                                                                    Ifølge Find Andersen, som var medlem af bestyrelsen for mange år siden, er Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmens” logo tegnet af Jørgen Juul Jørgensen, Dalby.

Logoet er nok ca. fra 1960erne til omkring 1970.

Find Andersen var medlem i hans helt unge dage og han fortæller at det var en bekendt af ham, der lavede tegningen, som gik lige igennem bestyrelsens nåleøje den gang for mange år siden.

Find Andersen er kommet tilbage som pensionist til Sportsfiskerforeningen Storstrømmen efter mange års medlemskab af Sportsfiskerforeningen i Haslev.

Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen” fik originaltegningen den 20. maj 2007 i forbindelse med Lystfiskeriets Dag.

 

Logoet som det ser ud i dag.

 

 

 

 

 

 

 

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen er en fiskeklub hjemmehørende i Vordingborg på sydsjælland.

Foreningens mission:

  • At skabe mulighed for socialt samværd i forbindelse med spændende lystfiskeri.

Foreningens vision:

  • At alle lystfiskeriinterresserede i lokalområdet skal være medlemmer af foreningen for derved at forbedre lystfiskeroplevelsen for alle.

Foreningens værdier:

  • Vi står for at alle lystfiskere skal have mulighed for socialt samværd.
  • At vi for mulighed for bedre fiskeri når vi står sammen.
  • At give vores medlemmer mulighed for at deltage i alle slags fisketure.
Medlemmer

Medlemstallet var i afslutningen af 2021 i alt 61 betalende medlemmer.

Der er nogle af de nye medlemmer der har været aktive ved vores arangementer og det er rigtigt godt.

Kender du en person der er interreseret i lystfiskeri og bor i regionen, så forsøg at hverve vedkommende. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre muligheder har vi for at skabe og afholde succesfulde fisketure i klubregi.

Miljøarbejde

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen arbejder også med lokalområdets vandmiljø. Dette kommer til udtryk ved at foreningen har en person siddende i vandplejeudvalget(Tommy Clausen) der laver et stort stykke arbejde ved at gå langs regionens vandløb og tælle de gydegruber og ørreder som findes i disse.

Ligeledes havde foreningen i 2009 et par medlemmer på et vandløbsrestaureringskursus holdt af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Disse tiltag er selvfølgelig ikke nok, men de er med til at bevæge os i den rigtige retning.

Målet i den sidste ende er selvfølgelig at alle regionens vandløb skal være passable og med mulighed for at ørreden kan gyde.

Ligeledes skal regionens søer og havmiljø også kontrolleres og søgt forbedret.

Ungdomsafdeling

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen vil i samarbejde med Vordingborg ungdomsskole forsøge at starte en ungdomsafdeling, således at vi kan få tiltrukket nogle juniore til foreningen der kan være med til at formindske vores medlemmers gennemsnitsalder.

Så snart vi får nogle aktive juniorer vil foreningen opgradere vores ungdomsarbejde med specielle fisketure og aktiviteter.